پیوندها
بسته آموزشي ژن آموز

بسته آموزشي ژن آموز 1

بسته آموزشی ژن آموز-1 برای معرفی عملی زیست-مولکول بنیادین DNA به دانش آموزان دبیرستانی و سایر دانش پژوهان مبتدی در عرصه ژنتیک و زیست فناوری طراحی و عرضه شده است.  با بکارگیری این بسته آموزشی و با بکارگیری وسائل ساده ای که در آزمایشگاه کوچک مدرسه و حتی در منزل یافت میشود. دانش پژوه قادر است که در زمان کوتاه ماده وراثتی دی-ان-ای را از بافت های گیاهی و حیوانی جدا و مشاهده نماید. با استفاده از این بسته دانش آموز قادر است در حین الکتروفورز دی-ان-ای را را با استفاده از نور مرئی مشاهده و بررسی نماید.

ویژگی های برجسته این بسته آموزشی

 بهره گیری از روش آزمایش ساده و سریع
عدم نیاز به وسائل پیچیده ازمایشگاهی
 عدم نیاز به مواد شیمیایی مضر

 استفاده از نور مرئی و عدم نیاز به پرتو فرابنفش

و مقرون به صرفه

اطلاعات زمینه ای

در این فعالیت علمی هدف مشاهده دی ان ای است و این فعالیت دانش آموز را قادر به جدا سازی دی ان ای از سلول های زنده مینماید و به این  ترتیب آنها را بطور نزدیک و ملموس با دی ان ای آشنا میکند. در این بسته روش کامل آزمایش های مربوطه فراهم شده است و زمان آزمایش حدود 30 تا 45 دقیقه یطول می انجامد.

فعالیت آماده سازی و مشاهده همزمان دی ان ای یک فعالیت آزمایشی است که توسط شرکت زیست ژن آرمان پژوه طراحی و ارائه شده است. زمان انجام این آزمایش کوتاه و روش اجراء آن آسان است و به دانش آموزان و دانشپژوهان در سطوح مختلف دبیرستانی و دانشگاهی اجازه میدهد که آزمایشی را تربیت دهند تا بطور واقعی بتوانند مراحل ابتدائی تخلیص، دستورزی و مشاهده بنیادی تری زیست مولکول را تجربه نمایند. اجرای این آزمایشات میتواند هماهنگ با دروس مرتبط با دی ان ای انجام گیرد.

 

افراد هدف :

دانش آموزان دبیرستانی

دانشجویان دوره کارشناسی ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی و زیست فناوری


©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir