پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > گروه نظارت و ارزیابی >  ارزیابی سیاستها و برنامه هاي ستاد زیست فناوري 
ارزیابی سیاستها و برنامه هاي ستاد زیست فناوري

ارزیابی سیاستها به نهادهاي اداري کمک میکند درباره تخصیص منابع بهتر تصمیم گیري کنند، بهترین گزینه هـاي ممکن را انتخاب نمایند، آنها را به تأمل دوباره درمورد علل مسائل وامیدارد.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir