پیوندها
صفحه اصلی > فراخوان و مزایده > فراخوان > کارگروه کشاورزی > گسترش استفاده از محصولات کشت بافتی در احیاي باغات 
گسترش استفاده از محصولات کشت بافتی در احیاي باغات

یکی از ابعاد توسعه صنعت کشت بافت کشور، توسعه ظرفیت تولید به واسطه توسعه بازار است. استفاده از محصولات کشت بافتی براي احیاي باغات علاوه بر اینکه میتواند پیشران توسعه ظرفیت تولید و تنوع بخشی محصولات مراکز کشت بافت باشد، براي یکنواختی و افزایش بهره وري و مکانیزاسیون این باغات نیز مفید است. هدف از این طرح تدوین برنامه جامع نگري است که با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هر یک از اجزاي زنجیره تأمین نهال کشت بافتی در کشور و دیدگاه هاي مشتریان این نهال ها، راهکارهاي عملی گسترش استفاده از نهال هاي کشت بافتی را براي احیاي باغات و ایجاد شبکه ملی تولید نهال و نشاء سالم تشریح کند.

برای دانلود فرم مشروح RFP اینجا را کلیک کنید

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir