تکذیب کشف داروی کرونا از سوی وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

13 اسفند 1398 مردم گول شیادان را نخورند

تکذیب کشف داروی کرونا از سوی وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

سازمان غذا و دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص کشف داروی کرونا را قویا تکذیب کردند