فراخوان حمایت از طرح های حوزه واکسن دام، طیور و آبزیان + اولویت ها

10 اسفند 1398 به منظور پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان

فراخوان حمایت از طرح های حوزه واکسن دام، طیور و آبزیان + اولویت ها

اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص طرح های حوزه واکسن دام، طیور و آبزیان اعلام شد.