فراخوان تولید کیت تشخیص ویروس کورونا + دانلود فرم اولیه

6 اسفند 1398 با دعوت از شرکت های متخصص ایرانی

فراخوان تولید کیت تشخیص ویروس کورونا + دانلود فرم اولیه

حمایت از شرکت های تولیدی یا دانش بنیان دارای سابقه و تجربه تولید این نوع کیت ها که قادرند در کمترین زمان تولید را شروع کنند و ترجیحا نمونه اولیه تولید شده داشته باشند