بزرگترین مسابقه ایده های خلاقانه دانش آموزان در حوزه زیست فناوری

8 بهمن 1398 با همت باشگاه دانش آموزی زیست فناوری

بزرگترین مسابقه ایده های خلاقانه دانش آموزان در حوزه زیست فناوری

اولین و بزرگترین مسابقه ملی خلق ایده های زیست فناوری به همت "باشگاه دانش آموزی زیست فناوری" و با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد.