تعاملات دارویی میان شرکت های ایران و اسپانیا

10 آذر 1398 با هماهنگی ستاد توسعه زیست فناوری

تعاملات دارویی میان شرکت های ایران و اسپانیا

ضمن بازدید گروهی از کارشناسان اسپانیایی، همکاری دارویی میان شرکت های ایرانی و یک شرکت موفق تولید دارو در اروپا شکل گرفت.