ایران یکی از 5 کشور برتر جهان در رشد کارآفرینی

26 اردی بهشت 1398

ایران یکی از 5 کشور برتر جهان در رشد کارآفرینی

پایش وضعیت شاخص‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران نشان داد: ایران یکی از 5 کشور برتر جهان در رشد کارآفرینی است.