تولید محصولات پیشرفته و فناور دارویی و غذایی شتاب گرفت

18 اردی بهشت 1398 با راه‌اندازی شتابدهنده اکتوورکو با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

تولید محصولات پیشرفته و فناور دارویی و غذایی شتاب گرفت

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور در دومین بخش از سفر خود به استان البرز، با حضور در کارخانه پیشرفته داروسازی اکتوورکو از خطوط تولید و بخش های مختلف این مجموعه بزرگ دارویی دیدن کردند.