بهره برداری از دو سایت فرآورده های جدید بیولوژیک : پادزهر مار و عقرب و واکسن های دامی

17 اردی بهشت 1398 با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری رونمایی شد

بهره برداری از دو سایت فرآورده های جدید بیولوژیک : پادزهر مار و عقرب و واکسن های دامی

سعید نمکی تاکید کرد: انتظاری که از وزیر بهداشت می رود این است که نظام بروکراتیک را تسهیل کند. من به هیچ کس اجازه نمی‌دهم که ترمز تولید داخل باشد. در عین حال اجازه ورود داروهایی مشابه تولیدات شما را هم نمی‌دهم.