اولین رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث) توسط پارک علم و فناوری زنجان برگزار گردید

16 اردی بهشت 1398 با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری

اولین رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث) توسط پارک علم و فناوری زنجان برگزار گردید

ولین رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث) توسط پارک علم و فناوری زنجان با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در عصر چهارشنبه یازدهم اردیبشهت ماه سالجاری به مدت ۳ روز در زنجان برگزار گردید