ایران؛ رتبه دوم آسیا در حوزه داروهای زیستی

11 اردی بهشت 1398 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرد

ایران؛ رتبه دوم آسیا در حوزه داروهای زیستی

مصطفی قانعی روز چهارشنبه در نخستین نشست تخصصی جلبک، تدوین نقشه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی در بوشهر افزود: ایران بر اساس چشم اندازی که برای خود تعریف کرده در صدد گرفتن سهم سه درصدی از بازار زیست و فناوری در حدود 30 میلیارد دلار است.