کارگاه درآمدی بر نحوه کار با سیستم های رایانش با سرعت بالا

9 اردی بهشت 1398 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار می نماید

کارگاه درآمدی بر نحوه کار با سیستم های رایانش با سرعت بالا

سخنران: دکتر آرمین مددکار سبحانی از دانشگاه انتریو کانادا، زمان: سه شنبه 10 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 10 الی 12 طبقه همکف، سالن اجتماعات شهید چمران