قرارداد تولید ۲۰۰ قلم دارو و واکسن در حوزه زیست فناوری

28 فروردین 1398 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد

قرارداد تولید ۲۰۰ قلم دارو و واکسن در حوزه زیست فناوری

سورنا ستاری تاکید کرد: در حوزه تولید داروهای زیست‌فناوری قرارداد تولید بیش از 200 قلم دارو و واکسن با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 97 با نقش‌آفرینی بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجام رسید.