امضای تفاهم نامه همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه شهید رجایی

26 اسفند 1397 امضای تفاهم نامه همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه شهید رجایی

امضای تفاهم نامه همکاری ستاد توسعه زیست فناوری با دانشگاه شهید رجایی

در راستای تحقق اهداف ملی سند توسعه زیست‌فناوری و همچنین اهداف کلان سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش، تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد توسعه زیست‌فناوری و دانشگاه شهید رجائی به امضای دو طرف رسید.