ایجاد شتابدهنده زیست فناوری با همکاری شرکت آرایشی بهداشتی مای

26 اسفند 1397 ایجاد شتابدهنده زیست فناوری با همکاری شرکت آرایشی بهداشتی مای

ایجاد شتابدهنده زیست فناوری با همکاری شرکت آرایشی بهداشتی مای

این شتابدهنده با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری و استفاده از ظرفیت ها و تجربیات شرکت آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (صاحب برند مای) به توسعه کاربردهای زیست فناوری در محصولات آرایشی بهداشتی خواهد پرداخت.