گزارش بازدید از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

15 بهمن 1397

گزارش بازدید از دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نماینده ستاد توسعه زیست فناوری و رئیس کارگروه ارزیابی و پایش رتبه بندی تقسیم کار ملی، از امکانات و تجهیزات زیست فناوری دانشگاه ولی عصر (عج) در روز یکشنبه مورخ 14/11/1397، رفسنجان بازدید نمودند.