یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس

18 اسفند 1397 یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس

یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس

برنامه‌های روز زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس شامل سه رویداد یازدهمین دوره جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، ایده بازار و فن‌بازار حوزه زیست فناوری در سالن جابرابن حیان دانشگاه تربیت مدرس در روز سه شنبه 27 آذر ماه برگزار گردید.