ضرورت الگوسازی از شتاب دهنده های زیست فناوری برای کاهش ارزبری کشور

13 اسفند 1397 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد

ضرورت الگوسازی از شتاب دهنده های زیست فناوری برای کاهش ارزبری کشور

توسعه شتابدهنده های دارویی و زیست فناوری اکنون تحول آفرین شده است به طوری که تنها یک نمونه از این شتابدهنده ها با پرورش دادن و حمایت از 18 شرکت دانش بنیان، داروهایی به بازار عرضه می کند که واردات آنها بالغ بر 60 میلیون دلار هزینه روی دوش کشور گذاشته است.