ثروت آفرینی زیست فناوری پس از انقلاب اسلامی/ آمارهای درخشان زیست فناوری ایران در منطقه و جهان

17 بهمن 1397

ثروت آفرینی زیست فناوری پس از انقلاب اسلامی/ آمارهای درخشان زیست فناوری ایران در منطقه و جهان

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی در این حوزه گفت: با توجه به تحریم هایی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در این عرصه ها اعمال شد، اما توانستیم در حوزه تولید واکسن، داروهای زیستی و کشاورزی زیستی جایگاه درخشانی در منطقه و جهان داشته باشیم.