رونمایی از دو دستاورد جدید تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

16 بهمن 1397 با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید

رونمایی از دو دستاورد جدید تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

در این مراسم که با حضور دبیر ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید ، از دو رقم جدید پنبه موتانت با نام های "پرتو" و "تابان" (با بهره گیری از فناوری های صلح آمیز هسته ای) رونمایی و 8 دانش فنی موسسه های تحقیقاتی سازمان طی امضای قراردادهای انتقال فناوری به بخش خصوصی واگذار شد.