یک میلیارد دلار کاهش ارزبری در کشور، دستاورد درخشان ستاد توسعه زیست فناوری

3 بهمن 1397 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد

یک میلیارد دلار کاهش ارزبری در کشور، دستاورد درخشان ستاد توسعه زیست فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با اشاره به اهداف و عملکرد ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد: تاکنون با توجه به فعالیت های صورت گرفته در این ستاد حدود یک میلیارد دلار از محل تولید داخل صرفه جویی ارزی شده است