کاهش 48درصدی بودجه ستاد زیست فناوری/ تولید داروی داخلی کاهش می یابد

4 بهمن 1397 دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد

کاهش 48درصدی بودجه ستاد زیست فناوری/ تولید داروی داخلی کاهش می یابد

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: با کاهش 40 درصدی بودجه سالانه ستاد توسعه زیست فناوری در لایحه پیشنهادی سال آینده، بسیاری از فعالیت های این حوزه در کشور مختل یا متوقف می شود.