گزارش پیشرفت ها و تحولات زیست فناوری در کارگروه رصد شورای انقلاب فرهنگی

29 دی 1397 همزمان با جشن چهل سالگی انقلاب

گزارش پیشرفت ها و تحولات زیست فناوری در کارگروه رصد شورای انقلاب فرهنگی

جلسه سی و سوم کارگروه رصد، پایش و آینده‌نگری علم، فناوری و نوآوری مرکز رصد فرهنگ و علم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ارائه گزارش نمایندگان ستاد برگزار شد.