افتتاح اولین شتاب‌دهنده محصولات تشخیصی IVD کشور (سیناپس)

2 بهمن 1397 با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردید

افتتاح اولین شتاب‌دهنده محصولات تشخیصی IVD کشور (سیناپس)

شتاب‌دهنده سیناپس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان اولین شتاب‌دهنده محصولات تشخیصی IVD کشور، با حضور اعضای ستاد توسعه زیست فناوری و متخصصین حوزه پزشکی آغاز به کار کرد.