بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و اعضای ستاد از شرکت دانش بنیان زیست تخمیر

29 دی 1397

بازدید دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و اعضای ستاد از شرکت دانش بنیان زیست تخمیر

دکتر قانعی در ابتدای بازدید با اشاره به اهداف ستاد توسعه زیست فناوری گفت: مدلی که ما در ستاد به شرکت دانش بنیان کمک می کنیم مدل سرمایه گذاری جسورانه است. در واقع این مدل، تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی است که مستعد جهش و رشد ارزش هستند و البته دارای ریسک فراوانی است.