امروزه شتاب دهنده ها نقش مهمی در شکل گیری کسب و کارهای نوین دارند. بسیاری از شرکت های نوپا که ایده های محوری توجیه پذیر و جذابی را در اختیار دارند، میتوانند فعالیت خود را با شتاب دهنده ها آغاز کرده و احتمال موفقیت خود را در کسب و کار خویش افزایش دهند. دراین طرح بناست مطالعاتی جهت تعیین مدل های شناسایی و ارزیابی شتاب دهنده ها در حوزه زیست فناوری و همچنین شرکت های متقاضی جهت استقرار در این شتاب دهنده ها انجام شود.

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید