• معرفی گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری

  گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری یکی از گروه­های ستاد توسعه زیست فناوری است که از یک کارگروه به نام کارگروه رایانش زیستی و دو کمیته تخصصی فنی یکی جهت پیشبرد طرح تقسیم کار ملی و دیگری جهت تعیین تکلیف نشست­های استانی نیز بهره می­برد. این گروه طبق مصوبه جلسه سوم گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری مورخ 5/3/93 وظایف خود را تعیین و تبیین کرد و این وظایف هر ساله به روز رسانی شد.
  شرح وظایف گروه پژوهش- مصوب جلسه مورخ 5/3/93: به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز نظام در افق 1404 برنامه های توسعه کشور و سند ملی زیست فناوری و اسناد پشتیبان، شرح وظایف گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری به شرح زیر است:

  1-پایش مستمر نظام پژوهش، زیرساخت و توسعه زیست‌فناوری، بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود کشور در زمینه زیست‌فناوری، به منظور شناسایی چالش‌های موجود نظیر پروژه‌های غیرهدفمند و موازی و همچنین در جهت ارایه راهکارهای مناسب برای ارتقای عملکرد و رفع موانع براساس سند زیست‌فناوری کشور و سایر قوانین بالادستی
  2- کمک به مأموریت‌محوری و تقسیم کار موضوعی هوشمندانه بین مراکز و دستگاه‌های پژوهشی متناسب با اولویت‌های زیست‌فناوری
  3-جهت‌دهی بلند مدت و ترسیم دورنمای لازم برای فعالیت‌های پژوهشی، تأمین زیرساخت‌های لازم و توسعه فناوری
  4- نظارت و ارزیابی بر نحوه اجرای روش‌های حمایتی و تشویقی و بررسی میزان اثربخشی آنها در دستیابی به اهداف تعیین شده و تعیین شاخص‌های اثربخشی
  5- برنامه‌ریزی به منظور ارتقای همکاری‌های پژوهشی با مراکز و مجامع بیوتکنولوژی و استانداردسازی در حوزه زیست‌فناوری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و عضویت فعال در آنها
  6-پیشنهاد اعتبارات موردنیاز توسعه پژوهش و برنامه‌ریزی به تفکیک دستگاه‌های مختلف کشور در حوزه زیست‌فناوری، براساس موارد تعیین شده (موضوع ماده 4 مصوب 705 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
  7- بررسی، تدوین و تصویب برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی از پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی، فعالیت‌های پژوهشی، ترویجی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های غیردولتی و انجمن‌های علمی
  8- طراحی و ایجاد سامانه کارآمد در چارچوب مدیریت بهنگام نظام پژوهشی، توسعه فناوری و نوآوری‌های مرتبط
  9- برنامه‌ریزی به منظور هم‌افزایی گروه‌ها و کارگروه‌های ستاد توسعه زیست فناوری و نیز سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی در حوزه زیست‌فناوری
  10- ایجاد کریدور خدمات پژوهشی و فناوری، با ایجاد و توسعه شبکه ملی آزمایشگاه‌های زیست‌فناوری ایران (شازا) و ارزیابی، نظارت و حمایت از آنها
  11-ایجاد کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز، تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات آنها به عنوان زیرمجموعه گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری، به منظور انجام مطالعات، بررسی‌ها و تهیه پیش‌نویس طرح‌ها و برنامه‌ها با حضور اعضای گروه و افراد واجد صلاحیت منصوب از سوی مدیر گروه، پیگیری انجام ماموریت‌های محوله از سوی گروه و نظارت بر عملکرد کارگروه‌ها.

 • طرح تقسیم کار ملی

  جهان کنونی به دلیل نفوذ خلاقیت ها در فناوری، در حال شتابگیری ویژه بوده و هر روز شاهد تاثیرات و تغییر و تحولات فناورانه ای هستیم که بدون تسلط بر آن و بهره گیری از فرصت های پیش آمده، دستیابی به اقتصاد در حال توسعه و کاهش شکاف ثروتی بین کشورها و فائق آمدن بر عدم تعادل و توازن اقتصادی موجود ناممکن خواهد بود. طبعا دستیابی به رتبه اول علم و فناوری در منطقه و سهم موثر ثمردهی اقتصادی و ارزش افزوده از محل ظرفیت های علمی، مستلزم اقدام هماهنگ و همه جانبه متکی بر تقسیم کار ملی خواهد بود. همچنین استفاده مفید از منابع محدود نیازمند اقدام برنامه ریزی شده متناسب با ظرفیت های آمایش سرزمینی و اقلیمی و پتانسیل های منحصر به فرد در کشور و مدیریت هوشمندانه ظرفیت منابع انسانی دانشی
  است.
  یکی از اقدامات مهم برای هماهنگ­ سازی و افزایش بهره­ وری ظرفیت­ ها و فعالیت های حوزه فناوری زیستی در سطح کشور، تعیین الویت­ های تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و یکپارچه­ سازی آن بمنظور جلوگیری از تعدد تحقیقات بر روی موضوعات واحد و نیز شناسایی موضوعات مهم است.
  ستاد توسعه زیست فناوری که برابر اسناد جاری، حمایت، هدایت و هماهنگی موسسات و مراکز فعال و مرتبط با زیست فناوری را بر عهده دارد در نظر دارد با اهتمام ظرفیت های فکری نسبت به تهیه اطلس ظرفیت های علمی و فناورانه حوزه زیست فناوری در کشور اقدام نماید تا با مدیریت بسامان و پیگیری ماموریت محوری در هر واحد علمی، بر یک عرصه اولویت دار اختصاصی و با هدف عمق بخشی به تسلط دانشی و تحقق نیاز کاربردی کشور امکان حمایت های هدفمند اعتباری را فراهم نماید.
  بدین منظور از تمامی مراکز و سازمان های دولتی که به نحوی در حوزه زیست فناوری مشغول به فعالیت می باشند دعوت می شود تا اطلاعات سه مورد از مهمترین اولویت های بخش زیست فناوری را در "فرم مشخصات و اطلاعات تکمیلی در خصوص اولویت های سه گانه مراکز و سازمان ها" تکمیل کنند.
  پس از تکمیل اطلاعات، فرم یاد شده را به نشانی ایمیل research@biodc.isti.ir ارسال فرمایید.
  مراکز و سازمانی هایی که اولویت های خود را به ستاد توسعه زیست فناوری ارسال کرده اند در صورتی که تمایل دارند مواردی را به موضوعات اشاره شده اضافه و موارد موردنظر خود را از طریق ایمیل گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری به نشانی research@biodc.isti.ir ارسال فرمایند.

//isti.ir/Xk1