• معرفی کارگروه ویژه نظارت بر طرح های تولیدی

  اهم وظایف و اقدامات کارگروه ویژه نظارت بر طرح های تولیدی ستاد توسعه زیست فناوری عبارتند از:

  • تعیین فهرست اولویت های حوزه های زیست فناوری
  • کارشناسی اولویت‏ها در جلسات مشترک با فناوران، صنعتگران و نخبگان حوزه زیست‏فناوری
  • پیگیری تامین منابع مالی جهت اجرای طرحها از سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاران خصوصی و ...
  • ارزیابی شرکتهای مجری منتخب از طریق بازدید، برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی پروپوزال‏های ارسالی
  • عقد موافقت‏نامه‏ های همکاری با شرکت‏های مجری و پیگیری پرداخت به ایشان
  • نظارت بر روند اجرا و پیشرفت طرحهای تولیدی بصورت دوره ای و پیگیری حل مسائل و مشکلات شرکت ها
  • مدیریت ساختار اجرائی نظارت بر طرح های کلان و سایر طرح های ارجاعی از دبیر ستاد و اخذ گزاراشات دوره ای ناظران
  • تشکیل و مدیریت جلسه کمیته های نظارت بر اجرای طرح های تولیدی

 • اعضای کارگروه

  مدیر کارگروه:
  دکتر سید یحیی رهنمایی

  کارشناسان:
  ▧ دکتر مهدی سهندی - کارشناس حوزه کشاورزی و صنایع غذایی
  ▧ مهندس یوسف نیک منش
  ▧ مهندس میثم پرگو
  ▧ مهندس آرش رمدانی

//isti.ir/XeC