• معرفی کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی

 • سخن مدیر کارگروه:

  ایران به‌واسطه ذخایر فسیلی نفت و گاز، کشوری ثروتمند به شمار می‌رود ولی دانشمندان علوم طبیعی و سیاست گذاران حوزه کشاورزی و تولیدات زیستی ، وجود ذخایر ژنتیکی فراوان و منحصر به‌ فرد گیاهی،آبزیان، جانوری و میکرو ارگانیسم¬ها و بی¬مهرگان را به‌عنوان ثروت و سرمایه اصلی این سرزمین پهناور به عنوان یکی از کشورهای بسیار غنی (Megadiverse) دنیا ازنظر ذخایر ژنتیکی ، قلمداد می‌کنند و این حقیقتی است که درگذر سال‌ها مورد غفلت واقع‌شده است منابع ژنتیکی اجزای سازنده حیات و سیستم‌های زیستی هستند که از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ذخایر هر کشوری محسوب می‌شوند. ارزش اقتصادی ذخایر ژنتیکی از دیگر ذخایر موجود در کشور بسیار حیاتی و بیشتر است.. امروزه این منابع با پیشرفت علم و فنّاوری در بهره¬برداری از آن‌ها به ذخایر بسیار ارزشمندتر از ذخایر معدنی مانند نفت و طلا تبدیل شده¬اند، به‌طوری‌که:
  • ذخایر ژنتیکی پایه و اساس کلیه تولیدات بیولوژیک اعم از کشاورزی، غذائی، داروئی و بسیاری از لوازم زندگی و صنعتی و شیمیائی می‌باشند و موفقیت در افزایش این تولیدات بر بهره‌برداری از این منابع استوار است.
  • هرگونه فقرزدائی و ایجاد امنیت غذائی و به دنبال آن توسعه و امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستلزم استفاده پایدار از این منابع پایه¬ای است.
  • این ذخایر نقش بسیار مهمی در ساختار و پالایش چرخه‌های زیست‌محیطی مانند چرخه‌های تولید هوا، آب‌وخاک کشاورزی ایفا می‌کنند که ارزش آن‌ها از این منظر برای بشر غیرقابل قیمت‌گذاری است.
  • با توجه به تغییرات جهانی اقلیم و چشم‌انداز شکننده و بحرانی منابع آب‌وخاک کشور، ذخایر ژنتیکی کلید اصلی افزایش بهره¬وری از این منابع اساسی کشاورزی و زیست‌محیطی می¬باشند.
  لذا حفاظت، صیانت و بهره‌برداری پایدار از این منابع که تضمین‌کننده حیات این کشور در حال و آینده است و انتقال آن به نسل‌های آینده از وظایف مهم ملی همه ماست.
  ضرورت تشکیل کارگروه: کارگروه زیست بانک و ذخایر ژنتیکی در راستای اجرای ماده 9 راهبردهای زیست‌فناوری (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی- آبان‌ماه 1386) و ماده 12 مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری (مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی) با هدف برنامه‌ریزی ملی و هماهنگی میان مراکز ذخایر ژنتیکی و زیست‌بانک‌های فعال کشور و به منظور جلوگیری از موازی کاری، افزایش تعامل ، همکاری،‌ همفکری و ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود و برنامه‌ریزی جهت ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بانک‌های ژن و زیست‌بانک‌های کشور از سال 1388 تشکیل شده است.
  § منابع ژنتیکی گیاهی
 • اهداف و فعالیت ها

  اهداف و وظایف کارگروه:

  - مدیریت منسجم منابع ژنتیکی از طریق تشکیل شبکه بانک های ژن کشور
  - تشکیل زیست بانک ذخیره ای ملی با همکاری سازمان پدافند غیر عامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور و ایجاد نسخه پشتیبان ذخایر ژنتیکی
  - تدوین سیاست ها، راهبردهای کلی و برنامه های کلان کشور برای شناسایی، حفظ و احیاء ذخایر ژنتیکی
  - بررسی روش‌های کارآمد جهت حفظ و نگهداری از وضع موجود بانک‌های ژن و جلوگیری از دست دادن ذخایر ژنتیکی بانک‌های ژن کشور
  - نیازسنجی، آسیب شناسی زیست‌بانک‌ها و برآورد اعتبارات حمایتی موردنیاز مراکز ذخایر ژنتیکی کشور در راستای تامین آن‌ها
  - حمایت از طرح های بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی کشور
  - تعریف مدل اقتصادی و تهیه زنجیره ارزش برای حفاظت و بهره برداری اقتصادی از ذخایر ژنتیکی در معرض خطر و توسعه تنوع زیستی
  - ارائه برنامه‌های تشویقی برای هدایت حوزه‌های فعال در زیست‌فناوری برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه و بهره برداری از تنوع زیستی کشور
  - تهیه دستورالعمل های ملی مورد نیاز برای تبادل ذخایر ژنتیکی براساس قوانین موجود ملی وبین المللی
  - - انتشار دستورالعمل استانداردهای بانک‌های ژن کشور
  - نظارت بر فعالیت‌های ذخایر زیستی کشور بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی

  فعالیت های مهم کارگروه:

  - تهیه پورتال شبکه بانک های ژن کشور
  - آسیب شناسی بانک های ژن کشور

 • شبکه

  وظایف شبکه:
  - اخذ برنامه های دستگاه های ذیربط و تدوین برنامه های کشور برای شناسایی ، حفظ ،احیا و بهره برداری پایدار از ذخایر ژنتیکی و زیستی
  - ساماندهی شبکه های اطلاعاتی ذخایر ژنتیکی و زیستی
  - ارایه خدمات مورد نیاز مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، صنعتی و غیره در راستای حفظ و بکارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور
  - جلوگیری از موازی‌کاری و ماموریت بخشی به هر یک از بانک‌های ژن عضو شبکه ملی ذخایر ژنتیکی کشور

  تبصره: شبکه بانک¬های ژن کشور آئین نامه داخلی فعالیت های خود را تا دو ماه پس ازتشکیل آن تدوین و تصویب خواهد نمود.

  وظایف شبکه:

  - منابع ژنتیکی گیاهی
  - منابع ژنتیکی دام و طیور
  - منابع ژنتیکی شیلات و آبزیان
  - منابع ژنتیکی میکروارگانیسم‌ها و لاین‌های سلولی
  - منابع ژنتیکی بی مهرگان
  - منابع ژنتیکی حیات وحش و جانوران
  - انسانی ( خون، بند ناف، اسپرم، تخمک ، سلول رویانی و ...)
  - بافت و لاین های سلولی

  ترویج و آموزش:

  - تالیف کتاب مطالعه جامع بانک‌های ژن دنیا و کتاب مطالعه جامع بانک های ژن ایران

//isti.ir/Xxx