فراخوان حمایت از طرح‌های تولیدی زیست فناوری دریا در حوزه صنایع آرایشی و بهداشتی

ستاد توسعه زیست‌فناوری برای تحقق اهداف متعالی مندرج در سند چشم انداز نظام در افق 1404 ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اهداف مندرج در سند ملی زیست‌فناوری مصوب هیئت وزیران در انطباق با نقشه جامع علمی کشور از طرح‌های تولیدی و کاربردی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی حمایت  می‌کند.

 اهداف و اولویت‌ها

معرفی شرکت ها و محصولات حوزه زیست فناوری دریا جهت استفاده درحوزه محصولات آرایشی بهداشتی به شتاب دهنده و رونق بخشیدن به کسب و کار شرکت های نوپا

 

اولویت انتخاب طرح‌ها

 

  •  رنگ ها و رنگ دانه های بدست آمده از موجودات و گیاهان دریایی (رنگدانه های محلول در آب)
  •  پلیمر های زیستی
  • انواع آنزیم ها
  •  طرح‌هایی که توسط بخش خصوصی و دانش بنیان ارائه می شوند.

 

 

توجه: لازم به ذکر است حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری تنها معطوف طرح‌هایی خواهد شد که از طریق شرکت‌های دانش بنیان یا خصوصی ارائه گردند.

میزان و چگونگی حمایت‌ها

حمایتهای ستاد به از طریق معرفی شرکت های دارای پتانسیل به شتاب دهنده حوزه آرایشی بهداشتی است که پس از تائید طرح تولیدی توسط شتاب دهنده، از حمایت های مادی، معنوی و مشاوره ای مانند پیش پرداخت اولیه جهت تولید محصول، تجهیزات آزمایشگاهی و محل استقرار  برخوردار می شود.

 

چگونگی ارسال طرح‌ها

طرح‌ها می‌توانند در هر زمان و به صورت مستمر برای کارگروه زیست فناوری دریا ستاد توسعه زیست فناوری به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان لادن، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوري، کارگروه زیست فناوری دریا ارسال شود، همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 88031186 داخلی 131 تماس حاصل فرمایند.