زیست فناوری یکی از بخش های مهم و پیشران اقتصاد دانش بنیان به شمار می­رود که در بسیاری از کشورهای پیشرفته توجه ویژه­ای را به خود جلب کرده است. این حوزه در ایران نیز با ابلاغ «سند ملی زیست فناوری» در سال 1382 جایگاه ممتازی پیدا نموده و اهداف، سیاست­ها و راهبردهایی برای آن در جهت رسیدن به وضع مطلوب ترسیم شده است. با این وجود، دستیابی به اهداف کمی و کیفی مشخص­شده در اسناد بالادستی تنها در سایه برنامه­ریزی­ دقیق و مدیریت گام‌به‌گام میسر خواهد شد؛ از سوی دیگر دسترسی به داده­ها و آمار اقتصادی صنعت، بنیادی­ترین اصل برای برنامه­ریزی موفق به شمار می­رود. لذا تهیه و گردآوری آمار اقتصادی استاندارد و قابل ارائه در سطوح داخلی و بین­المللی، یکی از جدی­ترین دغدغه های ستاد به شمار می رود.

برای دانلود فرم RFP اینجا را دانلود کنید