لیست رویداد های مهم فروردین ماه 
 1 فروردین عيد نوروز سال نو مبارک

لیست رویداد های مهم اردیبهشت ماه
 11 و 12 اردیبهشت  اولین نشست تخصصی جلبک-بوشهر لینک خبر و پوستر

لیست رویداد های مهم خرداد ماه
 خرداد ماه اولین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع لینک خبر و پوستر
27 خرداد دومین رویداد دانش آموزی زیست فناوران شهر تهران لینک خبر و پوستر

لیست رویداد های مهم تیر ماه
تیر ماه افتتاح مدرسه تابستانی متخصصان فردا لینک خبر و پوستر

لیست رویداد های مهم مرداد ماه

لیست رویداد های مهم شهریور ماه

لیست رویداد های مهم مهر ماه

لیست رویداد های مهم آبان ماه

لیست رویداد های مهم آذر ماه

لیست رویداد های مهم دی ماه

لیست رویداد های مهم بهمن ماه

لیست رویداد های مهم اسفند ماه

 

http://biodctest.isti.ir/home

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد توسعه زیست فناوری