آگاهي جامع و ريشه­اي از پيدايش، استقرار و كاربرد فنون و روش­هاي نوین و مهندسی­های زیست­فناوری ضروري است. از یک طرف دانشگاهيان و محققين با ايده هاي جديد قرار دارند، و در سوي ديگر صنعت است که از اين انتقال فناوري يا تجاري سازي منتفع مي شود. با توجه به رشد سريع فناوري هاي نو و اهميت آنها از لحاظ رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافله فناوري دور كند. صنعت بيوتکنولوژي (زيست فناوري) با گستره کاربردي وسيعي که دارد، حجم بزرگي از بازار تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. با توجه به رشد روزافزون و اهميت صنعت زيست فناوري، در اين مطالعه، بررسي تجهیزات زیست­فناوری در حوزه­های اولویت­دار ستاد توسعه زیست­فناوری بر اساس نیاز و وضعیت کشور و جهان مورد مطالبه می­باشد. تاریخ انتشار: 97/7/30

برای دانلود RFP اینجا را کلیک کنید.