نقشه دستاورهای ستاد توسعه زیست فناوری

60 درصد صادارات دانش بنیان های ایران مربوط به زیست فناوری است

از دستاورهای ستاد توسعه زیست فناوری می توان به صرفه جویی ارزی سالانه یک میلیارد دلار سالانه اشاره کرد 

هم چنین حضور ایران در میان 5 کشور نخست تولید کننده محصولات زیست فناوری در آسیا

کلمات کلیدی
//isti.ir/Znuq