در هفته گذشته

معرفی رئیس جدید گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری

در مراسم تودیع و معارفه رئیس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری، از زحمات دکتر حمیدرضا طهوری، قدردانی و دکتر سید حسن سعادت به عنوان رئیس جدید این گروه معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد توسعه زیست فناوری، مراسم تودیع و معارفه رییس گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری، 28 آبان ماه در محل ستاد برگزار شد. در این جلسه از قریب به یک دهه زحمات دکتر حمیدرضا طهوری در ستاد توسعه زیست فناوری قدردانی و دکتر سید حسن سعادت به عنوان رئیس جدید گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری معرفی شد.

دکتر سید حسن سعادت عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله است و مدیریت علم سنجی دانشگاه بقیه الله، مدیر پژوهش همین دانشگاه و جانشین معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش پژوهشگاه دانشگاه بقیه الله از جمله سوابق مدیریتی ایشان است. یکی از مهمترین ماموریت های گروه پژوهش، زیرساخت و فناوری تحت مدیریت دکتر سعادت، نزدیک کردن پژوهش های دانشگاهی به نیازهای صنعت و چالش های ملی از طریق حمایت هدفمند از پژوهش ها، در قالب های مختلف از جمله تقسیم کار ملی خواهد بود.

گزارش تصویری

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZVK2