یادداشت محمد مهدی مقدسیان به مناسبت هفته دولت

لزوم تمرکز دولت جدید بر زیست فناوری برای رونق اقتصاد غیر نفتی

در چند سال اخیر زیست فناوری به مطالبه ای جدی برای جامعه نخبگان کشور تبدیل شده و لازم است تا رییس جمهور جدید و مجموعه دولت، زیست فناوری را به عنوان هسته اصلی اقتصاد غیر نفتی در کشور ببینند.

صنعت‌ بیوتکنولوژی‌ در اکثر کشورهای‌ پیشرفته‌ و در حال‌ توسعه‌ جهان‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از محورهای‌ توسعه‌ قلمداد می‌شود. در آمریکا صنعت‌ بیوتکنولوژی‌ در سال‌های‌ اخیر به سرعت‌ رشد کرده‌ و میزان‌ توسعه‌ آن‌ در بین‌ سال‌های‌ 2005 تا 2020  چهار برابر بوده‌ است‌. در اروپا نیز انگلستان، فرانسه و آلمان جذابیت این صنعت پول ساز را فهمیده اند و در سال های اخیر در حوزه های مختلف این فناوری، به ثروت رسیده اند.

بی تردید جهان پیش رو جهانی ترسناک است. پیش بینی می شود که تا سال 2050 جمعیت کره زمین به بیش از 9 میلیارد نفر می رسد. یکی از نگرانی های بزرگ آینده، تامین امنیت غذایی این جمعیت است. بدون شک ملت ها نمی توانند با استفاده از روش های سنتی از گرسنگی در امان بمانند. بیوتکنولوژی با فناوری هایی مثل کشت بافت، تولید کودهای زیستی، چند قلوزایی، تولید واکسن های دامی و خیلی دیگر از روش ها می تواند این امنیت غذایی را ایجاد کند.

درآمد 32 میلیارد دلاری شرکت های فایزر و مدرنا از محل تولید واکسن کرونا نشان داد، زیست فناوری مثل یک ماشین چاپ پول می ماند. مرگ و میرهای وحشتناک ناشی از این ویروس به همه جهان ثابت کرد این دنیا بیش از هر زمان دیگری به امنیت سلامت نیاز دارد و تنها راه برای در امان ماندن از این جنگ مدرن، قدرتمند شدن در فناوری زیستی است.

تا سال 2025 بازار جهانی زیست فناوری  معادل 775 میلیارد دلار خواهد بود. عددی که تنه به تنه اقتصاد نفتی در جهان می زند. به طور حتم در سال های آینده، کشورهایی که بتوانند در بیوتکنولوژی پیشتاز باشند می توانند در دیپلماسی ، قوی تر ظاهر شوند و این بار نه با تکیه بر منابع طبیعی و نفتی خود، که با تکیه بر نخبگان و دانش ثروت آفرین شان، قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند.

حالا وقت آن است که در دولت جدید، زیست فناوری جانی دوباره بگیرد تا اقتصاد ایران حالی تازه پیدا کند. در چند سال اخیر زیست فناوری به مطالبه ای جدی برای جامعه نخبگان کشور تبدیل شده و لازم است تا رییس جمهور جدید و مجموعه دولت، زیست فناوری را به عنوان هسته اصلی اقتصاد غیر نفتی در کشور ببینند.

//isti.ir/ZsMr