شماره نوزدهم ماهنامه زیست فناوری ایران

فناوری برای بهتر زیستن، جهان پیش رو جهان زیست فناوری است

در اولین شماره سال 1400، آخرین پیشرفت های زیست فناوری را بخوانید، هم چنین چالش های اقتصاد ایران در سال 2021 و آخرین اتفاقات در حوزه واکسن کرونا بررسی گردیده و از 9 داروی نوترکیب جدید که به تازگی رونمایی شده است گفته شده است. این شماره جذاب را از دست ندهید

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZpKq