به منظور پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان

فراخوان حمایت از طرح های حوزه واکسن دام، طیور و آبزیان + اولویت ها

اولویت های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص طرح های حوزه واکسن دام، طیور و آبزیان اعلام شد.

ستاد توسعه زیست فناوري از شرکتهاي دانش بنیان که در محورهاي ذیل فعالیت تولیدي، خدماتی و یا اجراي فرآیند در مقیاس صنعتی را دارند حمایت می نماید:

الف- واکسن های دامی

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>تب برفكي

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>اكتیمای  واگیردار

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>هاری

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>بروسلوز

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>PPR

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>پلی والان کلستریدیومی

 

ب- واکسن های طیور

 

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>سه گانه ND+AI+IBD

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>سه گانه ND+IB+EDS

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>چهارگانه ND+IB+EDS+REO or CORYZA

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>ارنیتوباکتریال رینوتراکئال (ORT)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>کریزا سه سویهC  ، B ،A

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>رینوتراکئیت  (TRT )

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>برونشیت واریانت 793B

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>کوکسیدیدوز (سه و چهار سویه)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>رئوویروس کشته

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>رئوویروس زنده

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>کم خونی (CAV)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>رینوتراکئیت زنده (SHS)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>آنسفالومیلیت زنده (AE)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>مایکوپلاسما سینوویه زنده (MS)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>مارک دوگانه زنده

ج-واکسن های آبزیان

اولویت اول

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>استرپتوکوکوزیس

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>دهان قرمز(یرسینیوز)

 

اولویت دوم

 

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Viral encephalopathy and retinopathy/ viral nervous necrosis (VNN)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Infectious pancreatic necrosis (IPN)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Infectious haematopoietic necrosis (IHN)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Furunculosis(Aeromonas salmonicida subsp.salmonicida)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>Pasteurellosis (Photobacterium damsela subspecies piscicida)

<!__[if !supportLists]__>·       <!__[endif]__>vibriosis

از شرکتهاي خصوصی دعوت میشود طرحهاي پیشنهادي خود را در قالب کار برگ مربوطه در فایل پیوست به همراه رزومه شرکت یا شرکت هاي دخیل به دبیرخانه مرکزی ستاد توسعه زیست فناوری به آدرس زیر ارسال فرمایند.

 طرح هاي ارسالی باید مبتنی بر فناوري هاي زیستی باشد، منجر به محصولات مشخص قید شده  (واکسن یا خدمات وابسته به تولید واکسن) شود و از طریق شرکت یا شرکتهاي خصوصی پیشنهاد گردد.

حمایت از طرحهاي منتخب شامل موارد زیر است:

<!__[if !supportLists]__>1.    <!__[endif]__>سرمایه گذاری جسورانه از طریق صندوق زیست فناوری و یا شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با ستاد توسعه زیست فناوری

<!__[if !supportLists]__>2.    <!__[endif]__>معرفی براي دریافت تسهیلات بانکی

<!__[if !supportLists]__>3.    <!__[endif]__>ارایه مشاوره تخصصی با کمک متخصصان حوزه واکسن

آدرس پستی دبیرخانه: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان لادن، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوري - تلفن  83533333-021-  نمابر 83532359 -021

برای دانلود فایل فراخوان کلیک کنید

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان