معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می نماید

فراخوان ایده و طرح‏های مرتبط با جایگزینی ذرت مورد استفاده در خواک دام و طیور

ستاد توسعه زیست فناوری در راستای برنامه‏ های مرتبط با تقویت امنیت غذایی در کشور، این فراخوان را برگزار می نماید.

ستاد توسعه زیست فناوری در سال جهش تولید، در راستای برنامه‏ های مرتبط با تقویت امنیت غذایی در کشور، فراخوان " ایده و طرح‏های مرتبط با جایگزینی ذرت مورد استفاده در خواک دام و طیور" برگزار می‏کند. 

بدینوسیله از تمامی افراد و شرکت‏های فعال که دارای طرح در این زمینه می باشند، دعوت به عمل می آید تا پروپوزال طرح های مورد نظر خود را تا انتهای خردادماه به آدرس bioproducts@biodc.isti.ir ارسال نمایند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZZN3