درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP)

طرح مطالعاتی تدوین بسته سیاست گذاری جهش اقتصادی کشور از طریق فناوری های زیستی

ستاد توسعه زیست فناوری با سه سرفصل سلامت، بیوتکنولوژی صنعتی و امنیت غذایی، برنامه افزایش 10 درصدی سهم اقتصاد زیستی از درآمد ناخالص ملی کشور(GDP) در مدت زمان 10سال را برنامه ریزی کرده است. به طوریکه در صورت اجرایی شدن برنامه های این ستاد، به میزان میلیاردها دلار به ارزش درآمد ناخالص کشور از طریق فناوری های زیستی افزوده خواهد شد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zn8q