شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران برگزار میکند

سمینار آشنایی با زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی بیوتکنولوژی

سفری یک روزه به دنیای کسب و کار و کارآفرینی در بیوتکنولوژی ،، زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،، مکان: دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، سالن رازی ،، برای ثبت نام به ایونت باکس مراجعه کنید www.eventbox.ir/biotech

 

 

 

 

سفری یک روزه به دنیای کسب و کار  و کارآفرینی در بیوتکنولوژی

 

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت

مکان: دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی، سالن رازی

برای ثبت نام به ایونت باکس مراجعه کنید

www.eventbox.ir/biotech

 انجمن بیوتکنولوژی ایران اهداف زیر را دنبال می کند

  • تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق چشم اندازهای کلان نظام در حوزه زیست فناوری
  •  نهادینه سازی توسعه پایدار و پویا به منظور دستیابی کشور به سهم مناسبی از تولید ناخالص ملی با بهره مندی از فناوری های زیستی
  • ترغیب، تشویق و جلب مشارکت نیروی انسانی متخصص در کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
  •  حمایت و تشویق بخش خصوصی جهت فعالیت در زمینه های مختلف زیست فناوری
  •  فرهنگ سازی و زمینه سازی جهت بهره مندی از فناوری های زیستی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم
  •  تلاش در جهت هدفمند سازی آموزش (رسمی و غیر رسمی) و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با زیست فنآوری
  •  ایجاد هم افزایی از طریق برقراری ارتباط بین متخصصین، مجامع و دستگاههای مرتبط در داخل و خارج کشور

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/ZJj1